Estraro 2021-23 kaj financa raporto

Post la ĝenerala kunsido de la 15-a de oktobro, la kvin estraranoj tuj kunsidis kaj elektis inter si la ĉefetraranojn. Nicolas Viau plu estas prezidanto, kaj mi, Sylvain Auclair,  plu estas sekretario, tiel mia domadreso plu vvalidas kiel adreso de la sidejo de ESK, sed Garry Evans estis elektita kiel…

Legu plu